Kde jsou cíle, tam je spousta práce o cílech, k cílům, pro cíle… má to vůbec cenu?

Hodnota věcí je relativní, jelikož každý si ceníme různých věcí jinak. Pro někoho může mít cenu slunce a jeho paprsky dopadající na zemi a pro jiného se obživou stal odpad, který ostatní už k ničemu nepotřebují a jen jim překáží.
Cíle jsou pro nás hodnotné jen tehdy, pokud s nimi pracujeme. Nástroj, který nepoužíváte je zbytečný a stejně tak se chovejte i k nim.
Přesto všechno a jejich otravnost navíc je velice důležité cíle si stanovit, jelikož nám pomáhají ve firemním životě utřídit si priority a jasně si stanovit postup práce. Sebelepší manažer musí nakonec přistoupit na nějakou formu plánování, tak proč s tím nezačít ihned a vyhnout se pozdějším problémům?
hierarchie webové stránky

Cíle přímo navazují na vizi, vychází z nich podcíle a určujeme k nim prostředky a indikátory

Musí/měli by obsahovat několik věcí

–          Hierarchické uspořádání pro lepší orientovatelnost, nemusíte je časově vymýšlet, jen si je pak seřaďte, až to máte přehlednější.
–          Co nemůžu změřit, nemá vypovídající hodnotu. To nemusí být pravda v životě, ale ve firmě to pravda je. Měříte za pomocí indikátorů, které si na začátku stanovíte (80% zákazníků u mě zůstává déle než 2 roky)
–          Chci-li něco prosadit, musí to být akceptovatelné. Protože je hezké mít cíle, ale také je musí někdo plnit, pokud jsme to my sami, pak není problém, ale ostatní mají také nějakou svou sebeúctu a další zábrany.
–          Kdo ustrne, nepřežije.Flexibilnost je požadavek doby. Pokud cíl zastarává, inovujte ho. Nejlepší je však ho už na začátku stanovit tak, aby bylo snadné s ním pracovat i v průběhu měnícího se času a trendů.
–          Co vás motivuje vstát každý den do práce? Tak a teď si představte, že na vás šéf navalí nesmyslné množství ještě nesmyslnější práce a řekne udělej to v tomto nesmyslném čase. Určitě se vám bude chtít ráno vstávat…
–          Abstrakce a sny náleží vizionářům. Nejste-li vizionáři, stanovujte si cíle tak, aby byli reálné a dosažitelné ve stanovené době. Chtít být nejlepší za rok se může povést velké firmě, malá má však malé šance na úspěch.
–          Když něčemu nerozumíte, těžko se podle toho budete řídit.Srozumitelnost a snadné pochopení zaručí, že se cíle budou lépe plnit nejen vám, ale i všem okolo.
metr na vidličce
Určete si vizi.
Stanovte si cíle a řiďte si jimi.
Teď už můžete jen sledovat, jak vaše firma vzkvétá.

You Might Also Like