Velký Mao = velký čínský problém

Mao Ce-Tung byl čínským politikem, jedním z nejznámějších komunistů světa, tvůrce nové ideologie. A byl také vrahem – nepřímo jeho vláda stála život na 70 milionů lidí. Jak tato osobnost ovlivnila kulturu Číny? Jak je vnímán jeho odkaz dnes?
lampy u obrazu
Mao se narodil v Šao-šanu, což je malá vesnice v provincii Chu-nan v zemědělské jihovýchodní části velké říše. Poměry, do nichž přišel na svět, byly nadprůměrné. Jeho rodina byla bohatá. V roce 1893, kdy se narodil, vlastnili přes hektar půdy, což tady bylo ojedinělé. Díky tomu mohl studovat na univerzitě v Pekingu (novinařinu). Zde se poprvé seznámil s myšlenkami marxismu. Stal se komunistou a pomáhal Stranu vybudovat.
První bojové půtky s Kuomitangem, který reprezentoval odlišný politický směr, jej nasměřovali do pozice vůdce, která naplno propukla během „Dlouhého pochodu“ ve 30. letech. Mao dokázal velet guerillovým jednotkám a tak se jako správný revolucionář chopil moci během občanské války s Čankajškovými silami. Jeho vedení spočívalo ve vlastní ideologii založené na marxistických myšlenkách. Dával lidem naději, cestu a vybudoval si tak velice silný kult osobnosti, který mu k jeho vítězství dopomohl. V roce 1949 se tak z Číny stal komunistická velmoc.
Velký kormidelní, jak si nechal říkat, zavedl hned z počátku změny ve společnosti a hospodářství. Jeho „Velký skok vpřed“ byl pokusem o absolutní komunismus. Přinesl však pouze hladomor a smrt na 40 milionům lidí! To mu téměř podřízlo větev, nicméně díky Kulturní revoluci z roku 1966 došlo k obnovení jeho suverenity za cenu perzekucí veškerých politických oponentů.
čínské bankovky
Po odvratu od SSSR začala země mocně zbrojit z obav před možným atomovým útokem. Tento tah zruinoval místní hospodářství.
Mao Ce-Tung zemřel v roce 1976 a jeho tělo bylo nabalzamováno a je vystaveno v mauzoleu na pekingském Náměstí Nebeského klidu. Maův kult osobnosti je tak silný, že i dnes většina Číňanů věří, že jeho reformy přinesly více užitku než škod. V podstatě tak ignorují zbytečnou smrt 70 milionů svých spoluobčanů.

You Might Also Like