První objevitelé Ameriky?

Tradičně se objevení Ameriky přisuzuje italskému objeviteli Kryštofu Kolumbovi v letech 1492. Ale v posledních letech i konzervativní historikové uznávají, že Kolumbus nejspíše naprosto prvním nebyl. Již víme, že okolo roku tisíc ke břehům Nového světa dopluli Vikingové. Jsou tady ale pochybnosti, že ani oni nebyli prvními cizinci, kteří světadíl na západní polokouli Země spatřili.
malta strážní věž

Féničané mořeplavci

Přibližně v letech 1000 před naším letopočtem existoval semitský kmen, jenž osídloval oblast podél pobřeží dnešní Sýrie a Palestiny. Tato kultura se nazývala Féničané. Jejich nejdůležitějším městem byl Týros, nebo také zvaný Syr. Féničané byli nejen vynikajícím mořeplavci, ale také zdatnými obchodníky. Kvůli obchodu se svým zbožím podnikali dlouhé plavby po moři. Též byli skvělými řemeslníky, kteří obchodovali s výrobky z hlíny, skla, kovu a vyráběli bavlněné oděvy. Začátkem prvního tisíciletí před naším letopočtem začali Féničané kolonizovat západní Středomoří, neboť bylo velmi dostupné pro obchod. V sedmém století před naším letopočtem se již tito významní mořeplavci a obchodníci dostávají i do Španělska a severní Afriky. Podle zachovalých spisů Hérodota měli údajně obeplout i Afriku. Na moři neměli Féničané konkurenci. Nikdo tehdy neměl větší znalosti o mořeplavbě než právě oni. Je tedy velice dobře možné, že pokud by nějaký starověký národ mohl objevit Ameriku již ve své době, byli by to právě tito Féničané.
plachetní loď

Nápis v Brazílii

Důkaz o tomto převratném objevu by mohl nabídnout americký profesor blízkovýchodních studií a zároveň odborník na starověké civilizace C. H. Gordon. Tento profesor je přesvědčen o pravosti záhadného nápisu ve féničtině, který byl nalezen v Brazílii v devatenáctém století. Tento nápis se nacházel na kameni ve vodě nedaleko brazilského města Joao Pessoa. Může se jednat o důkaz, že Féničanům dopluli do Jižní Ameriky.
 

You Might Also Like