Slunce je půl zdraví

Všichni dobře víme, že život bez slunce by nebyl na naší planetě možný. Každý živý tvor nebo rostlina potřebuje sluneční svit, aby mohli žít. Sluneční paprsky jsou životodárnou energií pro celou naší planetu.

Slunce může ale i zabíjet
              I přes blahodárné účinky slunce musíme být při sluneční lázni obezřetní. Vzhledem k tenčící se ozonové díře je slunce ve svém svitu stále agresivnější a naše pokožka může reagovat negativně. Zejména lidé se světlým fototypem kůže můžou mít po slunění potíže, a to od lehkého zčervenání až po bolestivé puchýřovité spáleniny, které se obtížně a bolestivě hojí. Chronické poškozování kůže pak může vést i k rakovinotvorným změnám. Negativní vliv může mít prudké slunce i na naše oči. Paprsky oči dráždí, unavují a můžeme dospět až k zánětu oka.
Jak se ale ochránit před negativními vlivy slunce?
               Dnešní kosmetický trh nabízí nepřeberné množství opalovacích prostředků, které vám pomůžou ochránit kůži před poškozením. Je výhodné navštívit dermatologa, aby určil váš fototyp kůže a doporučil výšku ochranného faktoru, podle kterého pak budete vybírat opalovací prostředek. Stejně tak je třeba chránit i zrak slunečními brýlemi, které mají správné zabarvení a chrání tak oči před prudkým slunečním svitem. Také je třeba mít na paměti, že i přes účinné ochranné prostředky bychom neměli pobývat na přímých slunečních paprscích v době jejich největší síly, což bývá okolo poledne.

Slovo na závěr
              Shrneme-li to, co jsme si o slunci řekli, docházíme k závěru, že slunce je výborný lék. Jako každý lék, je však třeba jej užívat opatrně a s mírou. Dá říci, sluňme se, užívejme si slunce, ale mějme na paměti všechna pro a proti, která nám slunce dává, proto se chovejme podle toho. Jedině tak nám bude jeho síla ku prospěchu.
 

You Might Also Like