Včasná diagnóza pomůže nemoc zpomalit

Vyšší věk s sebou přináší jistě několik pozitivních věcí. Člověk už se za ničím nežene, nemusí se starat (většinou), jestli bude mít na živobytí. Má už prostě jistý nadhled, který mu umožňuje žít tak trochu bezstarostným způsobem.
· Někdy to má ale malý háček.
Aby si mohl senior svou pohodu patřičně vychutnat, je nutné, aby byl zdravý.
lidský mozek

Některé neduhy se dají jistě zvládnout, ale s některými to dost dobře nejde. Jendou z těch nejobávanějších je určitě Alzheimerova choroba. Jedná se o závažné onemocnění mozku, které je zatím neléčitelné. To ovšem neznamená, že bychom si měli sednout s rukama v klíně a očekávat věci příští.
· V případě podezření je jistě zapotřebí navštívit lékaře.
· Vyšetření sestává z
– EKG
– krevního rozboru
– vyšetření moči
– rentgenu plic.
Důležitá je i rodinná anamnéza. Vznikly-li nějaké pochybnosti, pak se provede vyšetření mozku počítačovou tomografií nebo magnetickou rezonancí. Pokud se podezření potvrdí, napíše vám lékař potřebné léky. Jak bylo řečeno, nemoc sice není vyléčitelná, ale dá se s ní BOJOVAT. Pokud se diagnostikuje včas, může se alespoň zpomalit. Ošetřujícího lékaře (geriatra nebo psychiatra) vybírejte s velkou rozvahou. Bude vaší oporou po několik dalších let.
nemocný muž

První příznaky jsou nenápadné

S diagnózou i se způsobem léčby je zapotřebí seznámit rodinu nemocného. I je nemoc jejich blízkého jistě zasáhne a je potřeba, aby na její projevy byli připraveni. Alzheimerova choroba je zákeřná nejen v tom, že se vlastně nedá úspěšně vyléčit, ale útočí na člověka pomalu a zprvu velice nenápadně.
· Co je pro postiženého typické?
– Je pro něho problém vybavit si události, které se staly před malou chvilkou, ale na děje, které se odehrály před několika desítkami let si pamatuje velice dobře.
– Dalším znakem je také neustálé hledání a nacházení věcí na prapodivných místech.

You Might Also Like