Podnikatelský plán

Než se vrhnete do práce, je nutné sepsat si tzv. Podnikatelský plán. Ten vám pomůže utřídit si myšlenky, vytyčit si cíle vašeho podnikání a zjistit finanční výhodnost projektu. Důležité je také najít a popsat potenciální rizika a slabá místa projektu. Proto je potřeba vytvořit nejen tzv. Optimistickou variantu, kdy se vše vyvíjí, jak bylo naplánováno, ale i Pesimistickou variantu, která vám pomůžeidentifikovat možná rizika a rozmyslet se, jak na ně budete reagovat. Ve finanční části plánu můžete lépe zhodnotit realizovatelnost, konkurenceschopnost a finanční výhodnost podniku.
 
Dobře sestavený podnikatelský plán také pomůže vašim potenciálním partnerům (investorům, společníkům) nahlédnout do vašich záměrů. Pak se buď ztotožní s vaším plánem a přistoupí na partnerství nebo navrhnou změny plánu. Pokud za sebou nemáte výraznou podnikatelskou historii, podnikatelský plán bude zajímat i banku, u které budete žádat úvěr na vaše podnikání.
 
Jak začít:
 
·         Podnikatelský plán bude sloužit hlavně vám jako návod a poradní dokument, proto ho pište tak, jak sami cítíte.
·         Nemějte obavy! K sepsání dokumentu vám bude stačit selský rozum.
·         Obsah není závazně stanoven a měl by být omezen najednu až jeden a půl stránky A4. Mnozí investoři dnes vyžadují, aby byl plán zpracován ve formě prezentace, naopak banka může vyžadovat řadu dalších informací a dokumentů.
·         Snažte se vymyslet něco originálního,najít nové možnosti a odlišit se tak od konkurence. Ujasněte si, jaké kroky musíte učinit v jednotlivých oblastech, na kterých trzích budete nabízet svůj výrobek, jak oslovíte zákazníky, jak silná je konkurence, jak zajistíte dostatečné výrobní kapacity v případě rostoucí poptávky apod.

·         Zaměřte se na potenciální vývoj podniku– optimistický i pesimistický, popište možná rizika a finanční výhodnost.
·         Dobrý podnikatelský plán jejednoduchý, realistický, konkrétní a kompletní.
·         Detailní návody a tipy, jak sestavit podnikatelský plán najdete např. na internetu. Vždy však dbejte na důvěryhodnost webu.

You Might Also Like