Nařízení GDPR

27. dubna 2016 nám Evropský parlament a Rada Evropy přijaly nařízení zkráceně nazývané GDPR. Tedy Nařízení Evropského Parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

údaje

Dotyčné instituce s tím přišly proto, že došlo a stále dochází k významnému technologickému pokroku informačních a komunikačních technologií a je tak třeba zabránit různým způsobům, jimiž by mohli být lidé těmito poškozováni. Protože si určitě dokážete představit alespoň některé ze situací, v nich by ani vám samotným nebylo milé, kdyby se dostala do nepovolaných rukou některá ta ryze soukromá záležitost, do níž široké veřejnosti vůbec nic není.

Ne vždy a ne všude přijde člověku vhod už i jenom to, je-li tam uvedeno jeho jméno a příjmení. Byl sice u něčeho a souhlasil s tím nebo to dokonce podporoval, na což měl plné právo, ale to ještě neznamená, že by se to měli dozvědět všichni kolem, kdo by mu třeba mohli i udělat ze života peklo. A to už ani nemluvím o tom, jak nepříjemné je, je-li jméno člověka uvedeno v souvislosti s něčím, s čím neměl a nechce mít nic společného.

Ovšem podobně jako jméno a příjmení mohou být zneužita i další data, která jsou pro toho kterého člověka osobní a nejsou automaticky určena pro širokou veřejnost. Představte si, jak nemilé teoreticky může být, je-li vyzrazeno kdekomu (včetně zcela anonymních lidí):

 1. vaše trvalé bydliště
 2. věk
 3. sociální status
 4. vzdělání
 5. příjem
 6. telefonní číslo
 7. hypotéka
 8. počet dětí
 9. mateřská dovolená

private
A kdo ví, k čemu všemu by mohl být zneužit třeba celý životopis člověka s fotografií a číslem občanského průkazu!
Plus tu máme i zvláštní kategorie, mezi něž patří

 1. rasový a etnický původ
 2. politické názory
 3. náboženské či filozofické vyznání
 4. členství v odborech
 5. údaje o zdravotním stavu a krevní skupině, zdravotní dotazník
 6. sexuální orientace
 7. tělesné míry
 8. otisky prstů
 9. podpisový vzor
 10. trestní delikty
 11. vykřivkované fotografie

To vše lze zneužít. A proto je v celé Evropské unii závazné dodržování GDPR. aby se k tomu dostali jenom ti, kdo jsou k tomu oprávněni, a nikdo jiný.
A pokud na vás někdo něco z tohoto provalí, čeká jej trest v podobě pěkně mastné pokuty.

You Might Also Like