Minimální mzda v roce 2017

Minimální mzdaje nejnižší přípustná výše odměny, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout za práci svému zaměstnanci. Vztahuje se na všechny zaměstnance bez ohledu na typ pracovní smlouvy, celý nebo částečný úvazek, též i na pracovní poměry uzavřené na dobu určitou nebo neurčitou.

Základní funkce minimální mzdy spočívá ve vztahu k zaměstnancům i zaměstnavatelům. Tyto funkce jsou dvě.

1/ Sociálně – ochranná funkce
Má zaměstnance chránit před chudobou a umožnit mu žít na úrovni skromné hmotné spotřeby a sociálních kontaktů. Zaměstnavatelům má zajistit základní rovné podmínky mzdové konkurence.

2/ Ekonomicko – kriteriální funkce
Tato funkce má tvořit předpoklady pro příjmovou motivaci občanů k vyhledávání, přijetí a vykonávání pracovní činnosti. Měla by zabezpečit, aby pracovat bylo výhodnější než být odkázán na sociální dávky.
Funkce minimální mzdy není jednoduché. Zaměstnanec bude vždy mít pro mzdu jiná kriteria než zaměstnavatel. Jde o to, aby rozevřené nůžky měli co nejmenší mezeru.

Pokud bude zaměstnanec pracovat na nižší úvazek než plný, minimální mzda se hodinově přepočítá na daný úvazek.

Plný úvazek se počítá na 40 hodin týdně, provoz dvousměnný na 38,75 hodiny týdně a provoz nepřetržitý pak na 37,5 hodiny. Tyto hodinové sazby vůči různým druhům úvazku při úvazku plném se nesnižují, platí stále minimální mzda, která je od 1. 1. 2017 stanovena na 11 000 Kč za měsíc.
Pokud by zaměstnanec neodpracoval stanovenou výši hodin z viny zaměstnavatele, má právo na výši minimální mzdy nebo mzdy stanovené ve své smlouvě, nikdy však méně než stanoví minimální mzda.

Pokud si zaměstnanec není jistý, zda zaměstnavatel postupuje správně, má možnost se obrátit na Státní úřad inspekce práce a jemu podřízené oblastní inspektoráty práce.

Bohužel, mnoho zaměstnanců ve strachu o ztrátu zaměstnání, nechávají zaměstnavatele dělat věci, které je poškozují a znevýhodňují. I když kontroly jsou prováděny, stále je mnoho zaměstnanců placených určitou sumou a další platba pak jde k zaměstnanci tzv. na černo, bez dokladu. Tím si zaměstnanec do budoucna velmi škodí v tom, že až se mu bude jednou vypočítávat důchod, oficiální vydělané sumy pro výpočet důchodu budou velmi nízké.

You Might Also Like