Zatočte s opozdilciKontrolovat každý den příchody a odchody zamÄ›stnanců ruÄnÄ› je takÅ™ka nemožné a zabralo by vám to spoustu Äasu. Díky naší firmÄ› vÅ¡ak kontrola může probíhat automaticky a to za pomocí docházkového systému, který zaznamená jak příchod, tak i odchod zamÄ›stnance a vytvoří vám tak data, která si můžete kdykoli kontrolovat. Software, který vám naÅ¡e firma nabízí, si navíc můžete uzpůsobit podle svých potÅ™eb a data tak můžete využít jak ke kontrole, tak i k výpoÄtu mezd nebo jiným úÄelům.

Vstupní a výstupní kontrola docházky

PÅ™i vÄ›tším poÄtu zamÄ›stnanců je kontrola docházky takÅ™ka nemožná a je tak lepší, pořídit si specializovaný systém, který za vás vÅ¡e provede automaticky a bez jakýchkoli starostí. Docházkové systémy pÅ™itom funguje na jednoduchém principu automatického terminálu, ve kterém se vaÅ¡i zamÄ›stnanci pomocí své karty pÅ™ihlásí nebo odhlásí. PoÄítaÄ pak výsledná data zpracuje a pÅ™edloží vám je úhlednÄ› zarovnaná a pÅ™ipravená k použití. Systém pro kontrolu docházky si navíc nyní můžete pořídit za výhodnou cenu a to díky naší výhodné nabídce.