Tanec smrti

Málokterá lidská činnost rozděluje lidi tak radikálně na dva tábory, jako je španělská korida. Jedna skupina tvrdí, že je to nemorální týrání zvířat, a tak druhá si nenechá vymluvit, že je to součást španělské kultury. Kde je pravda? Možná by se dalo říci, že podle toho, kde se býčí zápas odehrává. Korida není totiž jen součást kultury španělské, ale například i portugalské. Jen se mezi sebou trochu liší.

§  Ve Španělsku zabodává toreador (pro potěšení krvelačného publika) do býka kopí. To se děje během celého zápasu. Končí se tím, že býka skolí mečem.
§  Ve španělské koridě tedy nemá býk moc velké šance přežít. Vlastně žádné.

Obhájci španělské koridy uvádějí, že býk má tak skvělý život, že mu ten brzký konec určitě za to stojí. Tři až čtyři roky si žije v naprostém luxusu a pak je slavně zabit. Dalším argumentem je to, že je ve chvíli své smrti natolik vydrážděn, že necítí bolest. Zajímalo by mě, kterého býka se na tyto otázky ptali, že to vědí tak přesně.

Jatka nebo umění?

Odpůrci koridy odsuzují některé toreadory za nesportovní chování vůči býkovi. Pokud si v určitou chvíli toreador klekne před býka, dává mu tím najevo svou podřazenost. Býka tím natolik poplete, že je přesvědčen o svém vítězství a ztratí ostražitost. Pak nad ním toreador snáze vyhraje.
Španělská korida pomalu ze země mizí.
–         V jedné španělské oblasti, v Katalánsku, už zápasy s býky neuvidíte.
–         Jsou tu zakázány.

V některých oblastech je zákaz velkým problémem. Koridu tu berou jako kulturní dědictví po předcích. Zatím je ve Španělsku asi tisíc sedm set zápasů ročně, při nichž je zabito kolem deseti tisíc býků. Portugalská korida se nezdá tak krvelačná. Do býka se během zápasu zabodávají malé vrhací oštěpy a na konci se nezabíjí. Po skončení zápasu je ošetřen a pokud přežije (ne vždy) je použit znovu a znovu…

You Might Also Like