Jak si ohlídat firmu

Když někdo vlastní nebo provozuje firmu vydělávající si používáním vozidel a různých strojů, musí mít neustále oči na stopkách. A to nikoliv proto, že by šlo o něco mimořádně komplikovaného a nebezpečného, ale proto, že je zde celá řada příležitostí, kdy může dojít ke škodám. A to nejen tím, že dojde k závadám na technice, ale i tím, že tuto techniku obsluhují lidé. A lidé jsou, jak známo, různí.
V takové firmě, jež má vozidla neustále někde v trapu a techniku rozestrkanou dejme tomu po různých stavbách, se provádí fyzická kontrola jen velice těžko. Je složité, ba přímo nemožné, sledovat, co se s onou technikou zrovna děje, a neméně komplikované je i hlídání toho, pracují-li zaměstnanci tak, jak se sluší a patří, a to tam, kde mají.

satelit

Jakmile totiž zaměstnavatel možnost kontroly nemá nebo v této poleví, dost pracovníků se někam zašije, práci odvede ledabyle a nejednou si dokonce vypůjčí bez dovolení to, co je zapotřebí, a jde pracovat sice mnohem usilovněji, ale na nějakou svoji vlastní fušku. A pokud tito lidé podobnou příležitost nemají nebo jsou na něco takového moc líní, alespoň si přikradou; tu pohonné hmoty, tu materiál, tu cokoliv jiného, co jim zrovna přijde pod ruku.

Ovšem jak to má takový šéf firmy ohlídat?
Doporučuji tu jedinou možnost, jež v tomto ohledu spolehlivě funguje. A sice satelitní sledování.
Tedy RMC systém, jenž umožňuje díky GPS satelitnímu sledování vozidel a strojů kdykoliv získat detailní informace o tom, kdy, kde a jak se ta která technika nachází a používá. Dokáže mít detailní přehled o stavebních strojích i nákladních a osobních vozidlech, dokáže sledovat provozní parametry a tyto posílat na server, kde jsou tato data vyhodnocována a zobrazována odpovědné osobě.

gps zařízení

Aniž by tak dokonce musel být instalován jakýkoliv software, ví se, co kdo kde dělá, jaká je spotřeba paliva, případně kolik ho je kde kradeno, vyhodnocuje se jízdní styl a produktivita a kvalita práce, dá se tím zabránit i odcizení vozidla či stroje a podobně.
A řekněte – kdo jiný ohlídá majiteli jeho firmu lépe, že?
Nikdo.

About the author /


Related Articles